Maak je zwembad 'summerproof'

02/04/2015
Bij de ingebruikname van een nieuw buitenzwembad of het onderhoud na een lange winter is het belangrijk om het water zoveel mogelijk te verversen (bij binnenbaden is dit om de 2 à 3 jaar). Alvorens het zwembad te vullen met leidingwater, dien je te controleren of er geen kalkafzetting is op de wanden of op de bodem. Kalkafzetting kan je verwijderen met een heel licht concentraat van zoutzuur (1 l zoutzuur op 10 l water). Groene algen kan je verwijderen met een chlooroplossing (1 deel natriumhypochloriet 47-50° in 2 tot 3 delen water). Nadien goed afwassen en naspoelen. Na het vullen kan je de pH waarde checken met een pH-testkit. De ideale pH-waarde is 7.4, deze mag in geen geval lager zijn dan 7.2 en niet hoger dan 7.8. Is de waarde lager, dan kan deze verhoogd worden met pH-plus (dosis: 100gr pH-plus per 10m³ water om 1/10 van de schaal te verhogen). Bij een te hoge pH-waarde, komt er teveel chloor in het water, gebruik dan pH-min (dosis: 100 gr pH-min per 10m³ water om 1/10 van de schaal te verlagen). Ook het chloorgehalte dient gecontroleerd te worden met Chloortestkit en de ideale waarde schommelt tussen 1 en 1.5 ppm. Bij een te lage Chloorwaarde moet deze verhoogd worden met: - Vloeibare chloor met Natriumhypochloriet 47-50°. De aanvangsdosis bij een nieuwe vulling is 30 liter per 30 m³ water. Dit komt overeen met een chloorshock. Dit is nodig om het water te desinfecteren. Na 2 dagen kunt U het water gebruiken, uiteraard na het herinstellen van de pH waarde. Dit is ook aangeraden bij water die lang niet behandeld geweest is. Een onderhoudsdosis bedraagt is 1 liter per 100 m³ water. ( Dagelijkse dosering en afhankelijk van het gebruik en temperatuur, vandaar dat tabletten handiger zijn ). - Chloortabletten worden best gebruikt om het peil van het actieve Chloor over een langere periode (vb in vakanties) te behouden. De grotere brokken lossen trager op. Om het verbleken van de bodem te voorkomen worden de tabletten best in een vlotter geplaatst die bovendrijft. Voor het onderhoud van het zwembad dien je om de 3 weken 1 tablet per 25 m³ in het water te voorzien. België blijft natuurlijk België met zijn wisselvallige weer. Het is dan ook belangrijk om regelmatig de Chloor en pH-waarden te bekijken. Het verwijderen van groene en zwarte algen gebeurt door toevoegen van anti alg (O-Clear (vlokmiddel + helder water) in de zandfilter (1 liter per 10 m³) of voor zwembaden zonder filter met een gieter langs de wanden (1 l tot 1.5 liter per 10 m³). Nog enkele tips: - voorkom rechtstreeks contact met zwembadproducten door gebruik te maken van beschermhandschoenen en eventueel beschermkledij - Meng nooit producten met elkaar en doseer ze altijd afzonderlijk - Giet chloor nooit langs een liner. Chloor bleekt namelijk. - Producten altijd aan water toevoegen en nooit andersom - Berekening van de badinhoud * rechthoekig bad: lengte x breedte x gemiddelde diepte * rond bad: diameter x diameter x gemiddelde diepte x 0.785 * ovaal bad: grootste lengte x grootste breedte x gemiddelde diepte x 0.89 * andere vormen: grootste lengte x grootste breedte x gemiddelde diepte x 0.85 Dit zijn al onze producten: - Vloeibare Chloor - Natriumhypochloriet 37,5° 5L - € 4,45 - Vloeibare Chloor - Natriumhypochloriet 47/50° 20L - € 18,95 - Chloortabs 5Kg - € 37,90 - Zoutzuur 30% 5L - € 4,50 - Zoutzuur 30% 20L - € 15,90 - pH- (Natriummetabisulfiet) 5Kg - € 14,95 - Zwavelzuur 32be 5L (Vloeibare pH-) - €4,45 - Zwavelzuur 32be 20L (Vloeibare pH-) - €16,95 - pH+ (Natriumbicarbonaat) 6Kg - € 16,95 - O-Clear (vlokmiddel + helder water) 5L - € 13,50 - Testset Chloor en PH (druppelset) € 12,45